Historie

De rijksmonumentale Geulhemermolen, soms ook geschreven als 'Geulhemmermolen', ligt in het pittoreske gehucht Geulhem, aan een zijtak van de Geul. Geulhem maakte lang deel uit van de gemeente Berg en Terblijt – nog steeds het postadres – en is nu onderdeel van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

De Geulhemermolen wordt voor het eerst gedocumenteerd in het jaar 1234, maar stamt vermoedelijk uit de 11de eeuw. 'De Meule' is het oudste gebouw in de kern Geulhem en waarschijnlijk ouder dan het dorpje zelf, dat pas in 1360 voor het eerst in officiële documenten wordt genoemd.

De gebouwen worden in 1768 compleet gerenoveerd en opgetrokken uit mergel, de steensoort die zo typerend is voor de streek. In 1936, na diverse wisselingen van eigenaar, kreeg de gemeente Berg en Terblijt de molen in zijn bezit. Plannen om de molentak van de Geul vanwege overstromingsgevaar te dempen worden ternauwernood tegengehouden door diverse belangenorganisaties. Begin jaren 40 van de vorige eeuw wordt de molen gerestaureerd en na lange tijd weer in gebruik genomen.

In 1949 komt de molen weer in particulier bezit en met het overlijden van de eigenaar in 1955 wordt de molen buiten werking gezet. Niet veel later krijgt De Geulhemermolen zijn horecabestemming, een functie die het gebouw tot op de dag van vandaag heeft.

In 2015 komt de molen in het bezit van Henri Hochstenbag, tevens eigenaar en uitbater van het bekende Café In den Ouden Vogelstruys in Maastricht. Hij zorg ervoor dat grote delen van het gebouw met respect voor het verleden worden gerenoveerd, waaronder een deel van de herbergkamers. Ook de molen wordt vakkundig gerestaureerd en draait voor het eerst in 20 jaar weer.